Optimer dit internet med OpenDNS

Mange internet udbydere blokere for en masse services på nettet.

Det kan du komme udenom ved at benytte en anden DNS service end den din internetudbyder tildeler dig.

Her viser vi dig, hvordan du kan bruge en af de frie DNS services der er tilgængelige.

 

 

Trin 1 – Indstil Windows at bruge OpenDNS

For at vide hvad OpenDNS er skal man først vide hvad DNS er. Man kan læse om DNS her: http://da.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System

Man kan indstille windows til at bruge OpenDNS. Tryk Windows Tast + R for at åbne kør.

Skriv ncpa.cpl og tryk ok

Kør ncpa.cpl

 

Højre klik på din aktive forbindelse og vælg Egenskaber

 

Netværks egenskaber

Vælg Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) og tryk Egenskaber

 

IPv4 egenskaber

 

Brug følgende DNS servere:

Prefered: 208.67.222.222

Alternative: 208.67.220.220

Tryk OK

 

IP OpenDNS

 

Trin 2 – Flush DNS

Når du har ændret dine DNS indstillinger skal du lige fortælle Windows at, den skal ryde sin DNS-cache og begynde at kigge på dine nye DNS-indstillinger.

Tryk Windows-Tast + R

Skriv "cmd" Tryk "Enter"

I terminalen skriv: "ipconfig /flushdns"

Tryk "Enter"

Det var det! – Du bruger nu OpenDNS. 

 


Trin 2 – Hvad gør OpenDNS ?

OpenDNS cacher rigtig mange hjemmesider, så de er lettere at få fat i når de skal bruges af folk. Det er de rigtig dygtige til og derfor får man mærkbar virkning på nettet. Et lille eksempel på hvordan det virker her

 

OpenDNS Eksempel